Allmän trafikmedicin – Körkort

Att skriva körkort innebär ett bra tillfälle att prata om livet med patienterna. För alkoholister eller missbrukare kan det vara viktigt för patienten att ändra sin livsstil.
För förare som behöver läkarintyg lastbil kan detta vara ett bra tillfälle att träffa människor som riskerar att utsättas för framtida hälsorisker.

Globalt sett är dödsfall och skadade från vägtrafikolyckor ett stort folkhälsoproblem. 3 700 personer per dag (1,4 miljoner per år) dör i olyckor, många unga skadas och den förväntade livslängden (QUALY) är enorm. Men medan vi i Sverige kan slippa denna smitta, är trafikstockningar otroligt farliga för kollisioner även här. Enligt en australisk studie [1] står detta för en tredjedel av alla dödsfall i olyckor på grund av allvarlig eller kronisk sjukdom.
Reglerna för olika sjukdomar och för innehav av körkort styrs av Trafikverkets regler. Den som behöver ett läkarintyg från Transportstyrelsen får ett (oftast förbjudet) brev där det står vad man behöver för provet och vilket intyg man ska använda. Se till att kunden skickar in det innan du bokar ett möte.
Alla nödvändiga intyg finns att hämta på Trafikverkets hemsida, som även innehåller allmän information om transport av läkemedel. Vissa certifikat kan skickas digitalt per enhet. Certifikaten kom också in i våra systemfiler. De intyg som finns tillgängliga för allmänläkare är sådana som inkluderar alkohol, droger och mediciner, diabetes och det 45-åriga kompetensbeviset.
rattfyllerist
För ett läkarintyg för alkohol, droger och receptbelagda läkemedel är den vanligaste situationen att en person har begått ett allvarligt alkoholrelaterat brott. Denna process kallas “kontinuerlig prestandatestning” och den kommer att meddela dig om något behöver kontrolleras. I den här gruppen handlar det inte om alkohol, utan om alkoholproblem. Dessa patienter måste följa detta minst 6 månader innan deras körkort utfärdas på nytt, under vilken tid de måste lämna in minst 4 blodprov. Vid berusning registrerades 6 eller fler prover samtidigt.

Det är viktigt att ha en bra historia och en öppen och ärlig kommunikation med patienten för att avgöra om patienten uppfyller kriterierna för missbruk eller missbruk. DSM IV (steg 5) och ICD 10 kan också användas för diagnostik och certifieringsfrågor. Jag brukar ge tillräckligt med tid för första gången, men jag ser inte att patienten kommer tillbaka förrän i slutet av administreringsperioden. Besöken blir kortare om allt går bra med modellen. Intygsprov börjar vanligtvis testa utan ett nytt läkarbesök, men detta görs bara en gång.

Informationen som kan berätta om alkoholtestning i blodet är mycket viktig. Ett exempel på urinering (vård) behövs också om illegala droger tros vara förknippade med överdriven alkoholkonsumtion. Använd gärna frisyrer som listar alla accessoarer från de senaste 3 månaderna. Det föredras av både modellen och personalen, och är billigare (om inte dyrare). Men om cannabis är en drog anses det vara ett urinprov. I körkortssammanhang räcker det inte med ett urinprov för droger med urin!
För att bevisa oberoende krävs fortfarande CDT- och GT-provtagning enligt Trafikverkets regler. Transaminaser och MCV kan ge ytterligare information. Peth är väldigt känsligt och speciellt, så det kan rekommenderas som tillsats. Nu kan Peth och CDT användas som underlag för missbruksdiagnoser, men får inte stöd av minnesförlust m.fl. Möt de nya PM:arna från Trafikverket på vår hemsida!

Långtidsbesiktningar med regelbundna besiktningar krävs efter att ha tagit körkort igen. Detta ger oss en utmärkt möjlighet inom medicinsk vård att möta potentiella kunder genom att ta itu med kritiska händelser för framtida sjukdomar som konsumtion/missbruk/alkoholrisk. Det är värt att ha en dedikerad vårdgivare eller expert för att hantera “osäkra” förfrågningar. Hen är också en stark medbrottsling i att hantera och hantera (oplanerade) samtal.
Många människor har idag möjlighet att begära en BAC efter att ha kört under ström. Information om detta finns på hemsidan som även har en bra sida med frågor och svar. Det krävs minst 3 olika läkarintyg. Reglerna är inte lätta att förstå, men när man tittar på de kommandon patienten får är det tydligt att han behöver dem.